كاردرماني اتيسم

كاردرماني اتيسم ( مشكلات خواب )

مشكلات عملكردي در اتيسم

توانبخشي اتيسم

تحقيقات جدید نشان میدهد که شمار زیادی از افراد مبتلا به طيف اتيسم(ASD )مشکلات پردازش حسی مختلف و مشکلات Praxis را در سراسر طول زندگی شان دارند. افراد مبتلا  به اتيسم می توانند تاثیر مشکلا ت پردازش حسی را بر زندگی روزمره بیان کنند. این نقایص پردازش حسی با مشکلا ت اجتماعی، رفتاری ،مشکلات حرکتی و پوسچر، عملکرد درسی، رفتارهای تطابقی، مهارت های روزانه زندگی و رفتارهای محدود کننده و تکراری مرتبط باشد. مطالعات اخیر واکنش هاي حسی را با اضطراب در ارتباط یافته اند و نشان می دهد که پاسخ به حس های معمول روزانه ممکن است در کودکان اتيسم غیرعادی باشند و منجر به اضطراب گردد. 

آموزش كودكان اتيسم

بهترين مركز كاردرماني

نيازهاي آموزشی کودکان طيف اتيسم مثل خودشان متنوع می باشد. با توجه به طیف گسترده توانایی های این کودکان میتوان با اطمینان گفت که کودکان طيف اتيسم لازم است برای برنامه های آموزشی شان آماده شوند تا برای مشارکت کامل در مهارت های آموزشی، کلاس، فعالیت های اجتماعی و محیط حسی مدرسه تطابق پيدا كنند. برخی از این کودکان با IQ متوسط يا بالا به کلاس های آموزش عمومی راه می یابند و بقیه بايد  آموزش های خاص در مراکز جداگانه توانبخشي و اموزش کودکان طيف اتيسم دريافت كنند.

فعاليت هاي روزمره زندگي در مبتلايان اتيسم

بهترين كاردرماني تهران

چون فعاليت هاي مراقبت از خود self-care به صورت رفتارهای الگودار هستند کودکان طيف اتيسم اغلب بسیاری از self care را مستقل یاد میگیرند و انجام می دهند. اگرچه تحقیقات نشان می دهد که عملکرد مراقبت از خود در کودکان مبتلا  به طيف اتيسم با تاخیر انجام میشود. 

خواب كودكان اتيسم

كاردرماني پونك

کودکان مبتلا  به طيف اتيسم به طور رایج مشکلات خواب دارند.

مطالعات خواب از طریق: گزارش والدین، اندازه گیری حرکات حین خواب(actigraphy)، یادداشت ها در مورد خواب، polysomnography (اندازه گیری امواج مغز، ضربان قلب، تنفس و حرکت) انجام ميشود. 

بازي در كودكان اتيسم

بهترين مركز كاردرماني

کودکان طيف اتيسم بازی می کنند هرچند به نظر می رسد که بازیشان ناهنجار و غير معمول می باشد. از نوزادی استفاده ی نا متعارف و پرداختن بیش از حد به وسایل، مورد توجه می باشد.

استفاده غیر معمول از وسایل شامل : جستجوی بینایی غیر عادی، پرداختن بیش از حد به ویژگی اشیاء، انعطاف ناپذیری و خلاقیت محدود و استفاده مکرر از اشیا می باشد.

مشاركت اجتماعي مبتلايان اتيسم

كاردرماني كودكان

از مشخصه های اوتیسم مشکلات اجتماعی است. ارتباط و در اجتماع بودن نیاز به مهارت های مختلف در سنین مختلف دارد. کودکان کوچکتر اغلب برای آغاز رابطه از دیگران تقلید میکنند. در حالی که کودکان پیش دبستانی مهارت های ارتباطی پیشرفته تر ، عاطفه ی مثبت، شرکت در گفتگو و بازی وانمودی را برای دوستی با همسالان نشان می دهند. کودکان بزرگتر و نوجوانان، نیازمند فعالیت های اشتراکی، ورزشی و به دور از نظارت بزرگسالان هستند.

داروهاي مورد استفاده در درمان اتيسم

كاردرماني ذهني كودكان

SSRIS یا داروی مهارکننده جذب انتخابی سروتونین

این گروه از داروها زمانی مصرف می شوند که کودک علامات وسواس شدید، غم و غصه، گریه بی دلیل، انفجارات شدید عاطفی، ارام نشدن و حالت ترس و وحشت و اضطراب را در محیط های شلوغ نشان می دهد.این داروها برای درمان افسردگی، اضطراب ، استرس و بیماری وسواس اجباری نیز بکار می روند. شامل:

 فلوکسیتین یا پروزاک  

ایووکسافین( لووکس) 

  سرتالین( زولوفت)

کلومی پرامین ( آنا فرانیل) می باشند

تغذيه كودكان اتيسم

بهترين مركز اتيسم تهران

 ايجاد تغییر در رژیم غذایی کودک دارای اتیسم میتواند برای کمک به او در کاهش علا یم اختلا ل مفید واقع شود، اما اگر این روش برای یک نفر مفید بود به این معنی نیست که به درد شما هم میخورد و برای کودک شما نیز مفید خواهد بود. هر فرد دارای اتیسم در علا یمی که از خود نشان میدهد و در نتیجه در شیوه های درمانی و مداخله ای مورد نیاز خود منحصر به فرد است و به هیچ فرد دیگری شبیه نیست. پس از امتحان روشهای مختلف رژیم غذایی، بسیاری از والدین گزارش هایی مبنی بر بهبودی عملکردهای کلی فرزندشان ارایه کرده اند.

كنترل رفتاري كودكان اتيسم (انتظار كشيدن، بيرون رفتن)

كاردرماني ذهني اتيسم, بهترين مركز اتيسم

کودکان دارای اتیسم اغلب مفهوم انتظار و منتظر ماندن را درک نمیکنند. این موضوع میتواند در وضعیتهای مختلف برای فرزندتان مشکل ایجاد کند. شرایطی مانند: • رفتن به دکتر و دندانپزشک و نشستن در سالن انتظار 

• در صف ماندن و انتظار کشیدن در بانک و داروخانه و سوپر مارکت

• منتظر ماندن در ماشین پشت چراغ قرمز و یا در ترافیک