کاردرمانی

حس تعادلي چيست؟

كاردرماني جسمي كودكان

حس تعادلی قدرتمندترین و مهمترین حس ماست. راحتتر است که آنرا به عنوان حس «تعادل و حرکت» در نظر بگیریم .حس تعادلی به این سؤال پاسخ میدهد که «من نسبت به سطح زمین، کجا قرار گرفته ام؟» حس تعادلی بوسیله ی دریافت محرک از نیروی جاذبه از طریق گیرنده های گوش داخلی به شما اجازه میدهد که بدانید آیا شما صاف ، افقی، در حال حرکت و یا درحال افتادن هستید. این اطلا عات سپس برای پردازش به مغز شما فرستاده میشوند. مغز شما اطلا عاتی در مورد قرارگیری بدن شما نسبت به زمین به سمت اعصابی که با عضلا ت ارتباط دارند و مسئول حفظ حالت صاف بدن شما هستند میفرستد.

حس عمقي چيست؟

توانبخشي شناختي

حس عمقی به ما اطلا عاتی در مورد این که ما چگونه حرکت میکنیم و اندام ما در ارتباط با بدن مان کجا هستند میدهد. هدف اصلی حس عمقی فراهم کردن آگاهی از وضعیت بدن برای کمک به کنترل حرکتی و برنامه ریزی حرکتی است. گیرنده های عمقی در عضلا ت، مفاصل، لیگامانها ، تاندونها و بافت رابط هستند. این گیرنده ها بصورت پیوسته پیامهایی به مغز در مورد وضعیت بدن ما حتی زمانی که حرکت نمیکنیم ارسال میکنند. زمانی که این را میخوانید اغلب نشسته اید، پاها را روی هم انداخته اید یا باز کرده اید، به سمت جلو نشسته اید یا تکیه داده اید.

مشكلات پردازش شنيداري

كاردرماني شناختي

صدا (لرزش هوا) بوسیله گوشی خارجی دریافت میشود و هنگام ورود به گوش میانی به پرده گوش منتقل میگردد. صدا از زنجیره ossicular میگذرد (تشکیل شده از استخوانهای کوچک در گوش میانی) ، مایع درون مجاری نیمدایره را هنگامی که وارد گوش داخلی میگردد تحریک میکند و در حلزون گوش حرکت میدهد. در نهایت صدا به تکانه های الکتریکی تبدیل ميشود که بوسیله ی عصب شنوایی به ساقه ی مغز و سپس قشر مغز برده میشود.

پرسش: شایعترین علا ئم مشکلا ت پردازش شنیداری چیست؟

مشكلات پردازش حسي در نوزادان

بهترين كاردرماني تهران

 

مشكلات پردازش حسي در نوزادان

 والدین ممکن است نفهمند که رفتارهای خاصی که آنها در نوزاد میبینند در حقیقت میتواند ناشي از مشكلات پردازش حسي باشد. اغلب تا زمانی که کودک بزرگتر نشود و درمانگری شروع به پرسیدن سؤال درباره ی رفتار در کودک هنگام نوزادی نکند این تصویر واضح نمیشود. در اینجا تعدادی رفتارهایی که میتواند نشان دهنده ی مشکل نوزاد در زمینه ی پردازش اطلاعات حسی باشد وجود دارد: 

توسط دیگران آرام نمیشود. 

وقتی توسط دیگران نگه داشته میشود برایش خوشایند نیست 

اختلا ل حرکتی با پایه ی حسي چيست؟ ( اختلال پوسچرال- ديس پراكسيا)

كاردرماني ذهني كودكان

 

 اختلا ل حرکتی با پایه ی حسی زمانی ایجاد میشود که سیستم عصبی کودک حرکت و اطلا عات بدنی را پردازش و یکپارچه نمیکند که این در مهارتهای حرکتی کودک تداخل ایجاد میکند. اغلب این کودکان ناهماهنگ یا دست و پا چلفتی بنظر میرسند. اختلالات پردازش حسی به دو طبقه بندی تقسیم میشوند، اختلال حالت بدن و دیس پراکسیا که در ادامه به آن میپردازیم.

• اختلال حالت بدن ( پوسچرال )

طبقه بندي اختلال پردازش حسي

بهترين كاردرماني ذهني

١- اختلا ل تعدیل حسی ( SMD ) 

 گاهی سیستم عصبی به تحریکات روزمره ، به نسبت این تحریکات پاسخهای بسیار شدید یا بسیار کم میدهد. اختلا ل تعدیل حسی این شرایط را توصیف میکند. در اینجا سه زیر مجموعه از SMD شرح داده می شود:

•اختلا ل بیش پاسخ دهی حسی

  •اختلا ل کم پاسخ دهی حسی 

  •حس جویانه / مشتاق

٢- اختلا ل تشخیص حسی ( SSD)

پردازش حسي يا يكپارچگي حسي چيست؟

مركز كاردرماني كودكان

پردازش حسی یا یکپارچگی حسی به وظیفه ی سیستم عصبی در زمینه ی گرفتن تمام اطلاعات اطراف ما از طریق حسهای ما (حرکت، لامسه ، بویایی، چشایی،بینایی و شنوایی ) و سازماندهی اطلاعات به نحوی که ما بتوانیم به آن معنی بدهیم و براساس آن عمل کنیم اشاره دارد. یکپارچگی حسی پایه ی یاد گیری است.

كاردرماني و گفتاردرماني تاك

توانبخشي غرب تهران

مركز توانبخشي تاك ، متشكل از بهترين متخصصين حوزه توانبخشي كودكان، با بيش از يك دهه كار تيمي علمي و با تكيه بر تجربه عملي توانسته است به يكي از بهترين مراكز درمان كودكان مبتلا به فلج مغزي، اتيسم، اختلالات يادگيري، سندروم داون، تاخير ذهني حركتي  و اختلالات گفتاري تبديل شود.

درمان بیماری‌های اوتیسم و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی خون بند ناف

کار درمانی فلج مغزی

مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه با هر تولد می‌توان یک بیمار مبتلا به سرطان را درمان کرد، اظهار کرد: طرح درمان اوتیسم و فلج‌های مغزی به وسیله سلول‌های بنیادی خون بند ناف آغاز شده است.

 

ملیحه بهنامیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا  گفت: خانواده‌ها می‌توانند با ذخیره‌سازی خون بندناف نوزادان خود، به افزایش استفاده از این خدمات پزشکی پیشرو کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه خون بندناف سرشار از سلول‌های بنیادی است، تصریح کرد: پیوند سلول‌های بنیادی در بیماران خونی نیازمند توجه بیشتر و سرمایه‌گذاری است. 

مشكلات همراه مبتلايان سندرم داون

كاردرماني ذهني سندرم داون

كم توانی ذهنی

- شیوع کم توانی ذهنی ، پائین بودن بهره هوشی و حافظه (آلزایمـر در مبتلایـان بـه نشـانگان داون ۴ برابـر افراد عادي است) . این افراد به لحاظ ذهنی بسیار با یکدیگر فـرق دارنـد. آسـیب دیـدگی ذهنـی ممکـن
است خفیف یا شدید باشد. مشخص شده که عوامل و شرایط جسمی ، مداخله هاي اولیه فـردي شـده ، و محیط خانوادگی کودك همبستگی زیادي با هوش و رفتارهاي سازشی او دارند. i

اختلالات رفتاري