سید روح اله افتخاری

سید روح اله افتخاری

سوابق تحصیلی:
*کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با نمره ممتاز پایان نامه با عنوان”ارزیابی و درمان مشکلات oral motor در کودکان فلج مغزی”
*رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد کشور
*کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با  پایان نامه تحت عنوان ”مقایسه تکامل حرکتی کودکان نارس premature دارای سابقه بستری در NICU و نوزادان ترم”

*عضو انجمن علمی کاردرمانی ایران
*عضو انجمن علمی جهانی کاردرمانی
*سوابق آموزشی :
مدرس کاردرمانی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

*سوابق پژوهشی:
تآلیف کتاب:
 "مداخلات زودهنگام در نوزادان نارس"
 "کاردرمانی در سالمندان"
 "فلج مغزی و مداخلات زودرس"