داروهاي مورد استفاده در درمان اتيسم , کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی اتیسم

SSRIS یا داروی مهارکننده جذب انتخابی سروتونین

دسته بندی: 
كاردرماني ذهني كودكان, بهترین مرکز کاردرمانی کودکان, کاردرمانی اتیسم