علیرضا ساعی

عليرضا ساعى
آسيب شناس گفتار و زبان
كارشناس ارشد علوم شناختى با گرايش روانشناسى شناختى
سابقه درمانى از سال ١٣٨٤
زمينه پژوهشى: نوروبيولوژى زبان، درمان بلع، تصور حركتى
زمينه درمانى: اختلالات حركتى گفتار، لكنت، اوتيسم
عضو موسس كلينيك پارسه
هيات مديره كلينيك تاك
گفتاردرمان اختلالات حركتى در كلينيك ظفر(٩٢-٨٦)

photo_2017-11-08_12-19-15.jpg