خواب كودكان اتيسم

کودکان مبتلا  به طيف اتيسم به طور رایج مشکلات خواب دارند.

مطالعات خواب از طریق: گزارش والدین، اندازه گیری حرکات حین خواب(actigraphy)، یادداشت ها در مورد خواب، polysomnography (اندازه گیری امواج مغز، ضربان قلب، تنفس و حرکت) انجام ميشود. 

دسته بندی: 
كاردرماني پونك