توانبخشی فلج مغزی

توانبخشی چیست؟

کاردرمانی غرب تهران , کاردرمانی راه رفتن ، کاردرمانی سعادت آباد

توانبخشی به پروسه های تشخیصی و درمانی گفته می شود که با هدف توسعه ی حداکثری عملکردهای فیزیکی ، اجتماعی و شغلی فرد آسیب دیده یا ناتوان انجام می شود. هدف توانبخشی کسب استقلال فرد در حیطه ی فعالیت های روزمره زندگی ، مدرسه ، کار و زندگی اجتماعی است . این خدمات برای بسیاری از افراد آسیب دیده قابل استفاده است.
حیطه توانبخشی کودکان: