روانشناسى

اضطراب و کودک

مشاوره

اضطراب عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته که به فرد دست می دهد.اضطراب یک واکنش طبیعی به موقعیت های استرس زا است و به ما کمک می کند تا با این موقعیتها روبرو شویم اما زمانی که حس اضطراب بیش از حد نرمال باشد دلواپسی و هراس غیر منطقی نسبت به همه موقعیت های روزانه بوجود می آید. فقط بزرگسالان نیستند که درمعرض اضطراب شدید قرارمی گیرند .کودکان نیز می توانند در هرمرحله از زندگی خود با رویدادهایی مواجه شوند که موجب بروز واکنش های شدید روحی در آنها شود.اما تفاوت آنها با بزرگسالان این است که اگر کمکی نداشته باشند خیلی سخت تر می توانند با آن کنار بیایند.

مشکلات خواب کودکان

گفتاردرمانى

معمولاوالدین از مشکلات خواب کودکانشان شکایت دارند.دیر خوابیدن،نخوابیدن،کابوسهای شبانه و....ابتدا بایدعلت را بررسی کرد. شاید بدلیل جلب توجه،تاثیر دارو،اضطراب،ترس و.....باشد.بررسی این عوامل به انتخاب راه حل مناسب کمک خواهد کرد. -والدین قبل از هر کاری باید از نظر جسمی وروحی آمادگی کنار آمدن با مشگلات خواب کودک را داشته باشند.از فرصتهای بدست آمده(خواب بودن کودک،نبودن کودک و...)برای جبران کمبودخواب ویا انجام کارهای لذت بخشبرای خوداستفاده کنند. - جمله" همین الان باید بخوابی"هرشب باید تکرار شود آنها به برخورد قاطع شما نیاز دارند.