تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

برای تشخیص اختلالات یادگیری دقت به مراحل طبیعی رشد کودکان پیش از ورود به دبستان بسیار با اهمیت است. یافتن زودهنگام تفاوت بین کودک با سایرین، می‌تواند نشانه‌ای از ناتوانایی‌های یادگیری باشد و اصلاح مشکلاتی که سریع‌تر تشخیص داده شوند راحت‌تر خواهد بود.

دسته بندی: 
بهترین مرکز کاردرمانی اختلالات یادگیری, شهرزاد سلطان زاده بهترین کاردرمانگر, کاردرمانی پونک