چگونه از دررفتگی لگن در کودکان فلج مغزی جلوگیری کنیم؟

دررفتگی لگن در کودکان دچار فلج مغزی بسیار شایع است و می توان گفت که در بسیاری از موارد این مشکل قابل پیشگیری است و در سایر موارد هم حداقل قابل کنترل است و می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

دسته بندی: 
کاردرمانی فلج مغزی, کاردرمانی کودکان, کاردرمانی , کاردرمانی سعادت آباد