تاثیر مراقبت کانگورويي در وزن گيري، طول مدت بستري و تنظيم درجه حرارت نوزادان نارس و کم وزن در بخش مراقبت ويژه نوزادان

زمينه و هدف: مراقبت نوزادان کم وزن در انکوباتور با عوارضي مانند تاخير در وزن گيري، افزايش طول بستري و متعاقب آن عفونت هاي بيمارستاني همراه مي باشد.

دسته بندی: 
مرکز کاردرمانی تاک, کاردرمانی سعادت آباد, بهترین مرکز کاردرمانی