کودک و برداشتن وسایل بدون اجازه

برداشتن وسایل بدون اجازه

توانبخشی تاک , بهترین توابخشی غرب

تکنیک های رفتار والدین با کودکی که بدون اجازه وسایل دیگران را برمی دارد

۱)مراقب برخورد اول باشيد:
برخورد والدين در مقابل مشاهده نخستين بار از انجام اين رفتار بسيار حائز اهميت است. وقتي براي اولين بار از اين عمل کودک اطلاع مي يابيد بايد تلاش کنيد تا آرامش خود را حفظ و از کاربرد واژه هايي مثل "دزد" و "دزدي کردن" خودداري کنيد. رفتارهاي خشن و بسيار تند با کودک زمينه را براي ايجاد مشکلاتي ديگر از جمله دروغگويي فراهم مي سازد.