ذهن آگاهی

ذهن آگاهی در کودکان

گفتار درمانی غرب تهران

ذهن آگاهی به وضعیتی اطلاق می‌شود ذهن آرام بوده و در زمان حال حضور دارد: اینجا و اکنون.
 زمانی که حضوری آگاهانه نداریم، خیلی راحت ذهنمان را عقب می زنیم و درباره تمام وظایف کوچک و مسائل نگران‌کننده که منتظر ما هستند، فکر می کنیم.  می‌دانیم ذهن آگاهی چه منافعی برای بزرگسالان دارد، ولی برای بچه ها چطور؟