ذهن آگاهی در کودکان

ذهن آگاهی به وضعیتی اطلاق می‌شود ذهن آرام بوده و در زمان حال حضور دارد: اینجا و اکنون.

دسته بندی: 
گفتار درمانی غرب تهران