ماساژ نوزادان نارس

ماساژ نوزادان بالاخص نوزادان نارس مزایای زیادی دارد. البته باید دقت کرد که ماساژ باید با ملایمت، ریتمیک و به آرامی انجام شود و هرگز نباید حالت قلقلک پیدا کند. پوست نوزاد نباید تحت فشار قرار گیرد وچنانچه در هنگام ماساژ نوزاد

بیقرار شود، باید حرکات متوقف شود.

مزایای ماساژ درمانی:

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرمانى تهران