عملكردهاى حسى در كودكان فلج مغزى

کودکان فلج مغزى ممکن است اختلال بینایی یا حسی داشته باشند. اختلالات بینایی مثل:نابینایی، حرکات چشم ناهماهنگ و سستی عضلات چشم در بیشتر از ۵۰% بچه های مبتلا به CP مشاهده می شود. کودکان مبتلا به فلج مغزى شدید، با احتمال بیشتری اختلالات بینایی را به همراه دارند.

دسته بندی: 
كاردرمانى و گفتاردرمانى فلج مغزى