علایم بیماری اوتیسم

بیماری اوتیسم بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد. علائم بیماری اوتیسم در سال های اول عمر بروز می کند، عوامل مختلفی در بروز بیماری اوتیسم نقش دارند اما مهمترین علت اوتیسم توارث است.

دسته بندی: 
کاردرمانی اتیسم , گفتاردرمانی اتیسم , بهترین مرکز کاردرمانی