افزايش قوس كف پا

تغییر شکل واروس پاشنه

این تغییر شکل شایعتر از تغییر شکل کالکانئوس و اکواینوس است . در این تغییر شکل، پا به داخل می چرخد.

علائم و عوارض

۱.راه رفتن روی لبه خارجی پا

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرماني تهران