كاردرماني جسمي

حس تعادلي چيست؟

كاردرماني جسمي كودكان

حس تعادلی قدرتمندترین و مهمترین حس ماست. راحتتر است که آنرا به عنوان حس «تعادل و حرکت» در نظر بگیریم .حس تعادلی به این سؤال پاسخ میدهد که «من نسبت به سطح زمین، کجا قرار گرفته ام؟» حس تعادلی بوسیله ی دریافت محرک از نیروی جاذبه از طریق گیرنده های گوش داخلی به شما اجازه میدهد که بدانید آیا شما صاف ، افقی، در حال حرکت و یا درحال افتادن هستید. این اطلا عات سپس برای پردازش به مغز شما فرستاده میشوند. مغز شما اطلا عاتی در مورد قرارگیری بدن شما نسبت به زمین به سمت اعصابی که با عضلا ت ارتباط دارند و مسئول حفظ حالت صاف بدن شما هستند میفرستد.

حس عمقي چيست؟

توانبخشي شناختي

حس عمقی به ما اطلا عاتی در مورد این که ما چگونه حرکت میکنیم و اندام ما در ارتباط با بدن مان کجا هستند میدهد. هدف اصلی حس عمقی فراهم کردن آگاهی از وضعیت بدن برای کمک به کنترل حرکتی و برنامه ریزی حرکتی است. گیرنده های عمقی در عضلا ت، مفاصل، لیگامانها ، تاندونها و بافت رابط هستند. این گیرنده ها بصورت پیوسته پیامهایی به مغز در مورد وضعیت بدن ما حتی زمانی که حرکت نمیکنیم ارسال میکنند. زمانی که این را میخوانید اغلب نشسته اید، پاها را روی هم انداخته اید یا باز کرده اید، به سمت جلو نشسته اید یا تکیه داده اید.

علائم تشديد كننده بيماري ام اس

مركز ام اس تهران
 

١- گرما

گرمای محیط به خصوص اگر همراه با رطوبت باشد، می تواند بسیار آزار دهنده باشد. گرمای زیاد می تواند ضعف عضلانی شدید ایجاد کند، گرچه برخی بیماران ام اس بوسیله گرما اذیت نمی شوند و ممکن است از حمام گرم لذت ببرند.

باید بدانیم که حتی افزایش مختصر درجه حرارت مرکزی بدن می تواند توسط فرد تحمل نشود و او را دچار مشکل نماید. قبل از تماس با گرمای زیاد، تا وقتی نمی

روي پاشنه راه رفتن

كاردرماني غرب تهران, گفتاردرماني غرب تهران

تغییر شکل کالکانئوس

این تغییر شکل با راه رفتن فرد روی پاشنه مشخص می شود . این تغییر شکل چه در نوع مادرزادی و چه در نوع اکتسابی ، به اندازه تالیپس اکواینوس و یا تالیپس اکواینوواروس شایع نیست. نوع اکتسابی این تغییر شکل ، بر اثر فلج اطفال ایجاد میشود و گاهی ممکن است بعد از جراحی روی وتر آشیل ( در صورتی که این وتر پیش از حد کشیده شده باشد ) ایجاد شود.

 

۱.نوع مادرزادی

پا چماقي(چنبري) يا كلاب فوت

كاردرماني جسمي كودكان

تغییر شکل پا چماقي يا چنبري (اکواینوواروس)

این تغییر شکل شایعترین تغییر شکل مادرزادی است که در آن ، پا در وضعیت خم شده به پایین و چرخش جلوی پا به داخل قرار می گیرد. در موارد شدید ، تغییر شکل به صورت ثابت است ، در صورتی که تغییر شکل دو طرفه باشد ، شدت تغییر شکل در دو پا ممکن است متفاوت باشد. در انواع وضعیتی که تغییر شکل خفیف تر است ، پا تقریبا متحرک می باشد . این تغیر شکل ممکن است با برخی دیگر از ناهنجاریها نظیر دررفتگی مادرزادی ران ، آرتروگریپوز و یا فقدان مادرزادی درشت نی همراه باشد.

علل

افزايش قوس كف پا

بهترين مركز كاردرماني تهران

تغییر شکل واروس پاشنه

این تغییر شکل شایعتر از تغییر شکل کالکانئوس و اکواینوس است . در این تغییر شکل، پا به داخل می چرخد.

علائم و عوارض

۱.راه رفتن روی لبه خارجی پا

۲.کوتاهی رباط های جانبی داخلی مچ پا

۳. کشیده شدن رباط های جانبی خارجی مچ پا

۴.کوتاهی عضلات به داخل چرخاننده مچ پا

۵.کشیده شدن عضلات نازک نئی

۶.افزایش قوس طولی داخلی

روي پنجه راه رفتن

كاردرماني فلج مغزي, كاردرماني كودكان

تغییر شکل اکواینوس (روي پنجه راه رفتن)

نوع مادرزادی این تغییر شکل ، نادر و نوع فلجی آن شایع است .اغلب هم در بچه های مبتلا به فلج مغزی دیده می شود. در این تغییر شکل ، پاشنه پا از روی زمین بلند می شود و وزن سر استخوان های کف پا می افتد . در این صورت ، فرد روی پنجه پا راه می رود . این تغییر شکل مربوط به مفصل مچ پا می باشد و پا در وضعیت خم شده و به پایین قرار میگیرد . مفاصل بین استخوان های مچ پایی طبیعی هستند و قوس طولی پا افزایش نشان می دهد . قوس عرضی هم به علت فشار وارده کاملاً حذف می شود.