نوروسافاری

امید جدید برای بازگشت بیماران از کما به زندگی/استفاده از امواج فراصوت

نوروسافاری و کما

نوروسافاری| پزشکان در دانشگاه کالیفرنیا (UCLA)، لس‌آنجلس در حال آزمایش یک درمان جدید هستند و با موفقیت توانستند با استفاده از امواج فراصوت یک بیمار ۲۵ ساله را از حالت کما خارج کنند.