تاک

تقویت تمرکز کودکان

توانبخشی تاک , بهترین توابخشی غرب

تقویت تمرکز کودکان:

هر کودکی روش متفاوتی دارد. برخی کودکان وقتی اطلاعات را می‌بینند آن را بهتر درک می‌کنند. برخی با شنیدن راحت‌تر هستند و برخی وقتی یاد می‌گیرند که از اطلاعات استفاده عملی کنند و آن را لمس کنند.

 بهتر است بدانید کودک شما در کدام گروه قرار دارد، چون به‌این‌صورت کودک اطلاعات را بهتر درک می‌کند و یادگیری او بلند‌مدت‌تر می‌شود.

منابع اخیرعلمی و تحقیقات دانشگاهی در مورد تماشای تلویزیون در کودک:

بهترین توانبخشی کودکان , کاردرمانی غرب

 

 

 منابع اخیر علمی و تحقیقات دانشگاهی درمورد تماشای تلویزیون در کودک :