چند تمرین برای رفع مشکل «کند نویسی» در کودکان

دانه‌هاي کوچک (مثلاً دانه‌هاي تسبيح) را روي زمين ريخته و از او بخواهيم آن‌ها را با سر انگشت‌هاي شصت و اشاره و ميانه، جمع کند.

دسته بندی: 
گفتاردرمانى غرب تهران