رفتارهای خود آزاری و اتیسم

خود آزاری یکی از رفتارهای ناراحت کننده و مشکل آفرین است که ممکن است والدین، مراقبان، اعضا خانواده و خود کودکان مبتلا به اتیسم را تحت تاثیر قرار داده و این گونه افراد با مسائل ناشی از آن رو به رو شوند.

دسته بندی: 
خودآزاری در اتیسم , کاردرمانی در اتیسم