راه رفتن روی انگشتان پا

وقتی کودک بزرگ می شود و به طور طبیعی رشد می کند، راه رفتن روی پنجه پا به خودی خود جای نگرانی ندارد.  

دسته بندی: 
بهترین مرکز كاردرمانى, بهترین کلینیک کاردرمانی, بهترین کاردرمانگر تهران