بهداشت صوتي

بهداشت صوتی شامل مواردی از قبیل حذف موارد بد و نادرست استفاده کردن از صدا، بهداشت غذایی، حفظ رطوبت حنجره، رعایت سلامت جسمی و روحی و ... است که برای عموم مردم و کاربران حرفه ای صدا برای داشتن یک صدای طبیعی و سالم ضروری است. رعایت بهداشت صوتی در بعضی افراد ضرورت بیشتری دارد.

دسته بندی: 
كاردرماني ,گفتار درماني غرب تهران بهداشت كودكان روانشناسي كودكان