بد شكلى پاچنبرى

يكي از ناهنجاري هاي شايع پا عارضه پا چنبري يا club foot است، ميزان بروز اين اختلال بالا و بصورت ١ تا٢ مورد از هر ١٠٠٠ تولد است. در صورتيكه يكي از فرزندان مبتلا باشد احتمال بروز مجدد تا ١مورد از ٣٥ تولد بالا مي رود.

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرمانى كودكان