آنسفاليت در كودكان

 

آنسفاليت و مننژيت به عنوان عفونت هاى مغز و پوشش آن، نگران كننده و گاهى خطرناك ميباشند. 

دسته بندی: 
گفتار درمانى غرب تهران