گفتار درمانی

تقویت ادراک شنیداری

بهترین مرکز گفتار درمانی

روشها وراهبردهای پرورشی تقویت ادراك شنیداری:

یکی از مهارت های اساسی که بایست هم ارز توانایی های گفتاری رشد کند ادراک شنیداری کودکان می باشد. در زیر مثال هایی برای رشد این مهارت برای خانواده ها آورده شده است.

انجام بده: پنج یا شش شئ را در مقابل كودك قرار بدهید و بعد دستوراتی بدهید كه انجام دهد. مثلاً قطعه‌ی سبز را در دامن ژاله بگذار، گل زرد را زیر صندلی بگذار، توپ نارنجی را در نیمكت بگذار، تعداد اشیاء به موازات توسعه حافظه شنوایی كودك می‌تواند افزایش یابد.

گوش دادن به اصوات: كودكان را با چشمان بسته وادارید كه به اصوات محیطی خود گوش تیز كنند.

اوتیسم، شیزوفرنی و اختلال دو قطبی ویژگی‌های مولکولی مشترکی دارند

گفتار درمانی در منزل

محققان دانشگاه "کالیفرنیا، لس‌آنجلس"(UCLA) به تفاوت‌های مهمی در بیان ژن‌های اختلال رشدی اوتیسم، اختلال روانی شیزوفرنی و اختلال دو قطبی که ویژگی‌های فیزیکی در سطح مولکولی، به اشتراک می‌گذارند، پی بردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، مطالعه محققان دانشگاه "کالیفرنیا، لس‌آنجلس" (UCLA)نشان می‌دهد که اختلال رشدی اوتیسم، اختلال روانی شیزوفرنی و اختلال دوقطبی، برخی ویژگی‌های فیزیکی در سطح مولکولی، به ویژه الگوهای "بیان ژن" در مغز را به اشتراک می‌گذارند. همچنین محققان متوجه تفاوت‌های مهمی در بیان ژن‌های این اختلالات شدند.

گفتار درمانی کودک ۲ ساله + ۳ ساله

گفتار درمانی در منزل

گفتار درمانی کودک ۲ ساله – گفتار درمانی یک رشته دانشگاهی و از زیر شاخه های علوم پزشکی می باشد. فارغ التحصیلان این رشته ( آسیب شناس گفتار و زبان ) تنها متخصصان جهت ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان هستند. ما در این نوشته   درباره این رشته توضیح دادیم و گفتیم طیف وسیعی از اختلالات گفتار و زبان با رویکرد های درمانی متفاوت وجود دارد.