کم توجهی

تست بیش فعالی

توانبخشی تاک , بهترین توابخشی غرب

‌ 
آیا تستی برای تشخیص بیش فعالی در کودکان وجود دارد؟

تشخیص اختلال بیش فعالی در کودکان از ۳ سالگی امکان پذیر است، با این حال، تشخیص را تا سن مدرسه باید به تعویق انداخت.

برای آنکه اختلال کم توجهی  بیش فعالی تشخیص داده شود، کودک باید به یک روانپزشک متخصص یا روان شناس مراجعه کند. 

هیچ تستی برای تشخیص اختلال کم توجهی بیش فعالی وجود ندارد.