درمان فلج مغزي

فلج مغزي دای پلژی

بهترين كاردرماني غرب تهران, كاردرماني فلج مغزي

 

دای پلژی به درگیری حرکات درشت اندام تحتانی و حرکات ظریف اندام فوقانی گفته می شود. این نوع از

فلج مغزی

از کل کودکان فلج مغزی اسپاستیک را شامل می شود. این کودکان از نظر عملکرد ذهنی و ارتباطی سالم هستند . عملکرد دهانی- حرکتی و گوارشی آنان طبیعی است ولی اغلب از نقایص ادراک بینایی و استرابيسم ( لوچی چشم ) رنج می برند. این کودکان به دلیل مشکل در واکنش های تعادلی معمولا از سمت پشت می افتند.

 

فلج مغزي دیس کینزی

مركز كاردرماني كودكان, كاردرماني ذهني فلج مغزي

 

اتتوز ، دیستونی و کره از اختلالات حرکتی مهم در کودکان دیسکاینتیک است. این کودکان در ابتدا تون عضلانی پایین تر از حد نرمال دارند و با افزایش سن تون عضلات بیشتر می شود. عضلات این کودکان در وضعیت سوپاین معمولا در حداقل فعالیت است و در زمان برانگیختگی سفت می شوند. این کودکان در انجام حرکات شدید دچار ناهماهنگی حرکتی شده و به همین علت است که مصرف انرژی در این کودکان بالا می باشد.

طبقه بندی