توانبخشی شرق تهران

کاردرمانی در شرق تهران

کاردرمانی در شرق تهران

هوالشافی

تریتا،کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در شرق تهران

علیرغم گستردگی منطقه شرق تهران و تراکم جعیت ، متاسفانه کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی قوی و مجهز در این منطقه وجود نداشت.

به همین دلیل خانواده هایی که نیاز به خدمات توانبخشی داشتند، مجبور بودند روزانه مسافت زیادی را تا غرب تهران طی کنند تا بتوانند از این خدمات کلینیک های غرب تهران بهره مند گردند.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم مرکزی مجهز با کادری قوی در شرق تهران راه اندازی کنیم.