توانبخشي شناختي

تفاوت های مغزی بین زنان و مردان

كلينيك كاردرماني كودكان

سرنخ های تفاوت های مغزی بین زنان و مردان

 

 

 

* پژوهشگران دانشگاه پزشکی  مریلند سازو کاری را پیدا کرده اند که چگونه آندروژن ها (استرویید های هورمونی جنسی مردانه) رشد مغز را به پیش می برند

 

* آنها دریافتند که این مواد چگونه در مغز موش های نر تفاوت های رفتاری مانند خشونت بیشتر و رفتار خشن تر را ایجاد می کند