کشف نوع جدیدی از پلاستیسیتی عصبی

تاکنون تصور می شد تقویت انتقال پیامهای عصبی و یادگیری ناشی‌ از فعالیت عصبی (پلاستیسیتی)، فقط در سطح ارتباطات بین نورونها که سیناپس نامیده می شوند، اتفاق می‌‌افتد.

دسته بندی: 
بهترين كاردرمانى غرب تهران