کدام بیماری شیرخوار ممنوعیت شیردهی محسوب می شود؟

گالاکتوزمی

دسته بندی: 
كاردرمانى بيماريهاى متابوليك