کاردرمانی سندرم داون - مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی تاک غرب تهران

سندرم داون چیست؟

سندرم داون شایعترین اختلال کروموزومی است که در بدو تولد، به علت وجود برخی صفات ویژه و خاص قابل شناسایی می باشد. این افراد دارای یک کروموزوم اضافی ۲۱ می باشند که وجود برخی مسائل خاص، ناشی از این کروموزوم اضافه است.

دسته بندی: 
سید روح اله افتخاری, بهترین کلینیک کاردرمانی, گفتار درمانى غرب تهران