کاردرمانی در کودکان ( دررفتگی لگن در کودکان دچار فلج مغزی )

دررفتگی ثانویه لگن در کودکان دچار فلج مغزی یکی از مشکلات رایج در میان کودکان می باشد.

علت این مشکل قرارگیری پاها در الگوهای غلط یعنی حالت نزدیک شدن ران ها بهم و با چرخش رو به داخل است.

دسته بندی: 
كاردرمانى و گفتاردرمانى غرب تهران,کاردرمانی سعادت آباد, کاردرمانی شهرک غرب