چگونه بفهميد کودکتان مشکل شنوايي دارد؟

 يه سابقه خانوادگي (ارثي) در مشکلات شنوايي، نوزاد رو در معرض خطر بيشتري براي از دست دادن شنوايي قرار ميده. اما مطمئن باشين، اگه شنوايي فرزندتون به دقت تحت کنترل باشه و اگه مشکلي بوجود بياد، درمانش در اسرع وقت ميتونه شروع بشه.

دسته بندی: 
گفتاردرمانى غرب تهران