نکته بهداشتی: اختلال‌های یادگیری

همشهری آنلاین:
یادگیری موضوعی جدید ممکن است با بسیاری اشتباهات همراه باشد.

اما اگر اشتباهات مکرر و درازمدت باشند، ممکن است علامت اختلال یادگیری باشند.

دسته بندی: 
کار درمانی فلج مغزی