نکاتی پیرامون آپراکسی برای خانواده ها

اگر کودک شما آپراکسی دارد جالب است بدانیم که نشانه های آپراکسی گفتاری در کودکان بزرگتر چالش برانگیزتر است و گاهی اوقات از تشخیص باز میماند به خصوص از سوی والدین و پزشکان :

بسیاری از این کودکان در سن ۶ سالگی به بعد برای درمان مراجعه میکنند که این موضوع درمان را سخت تر می کند.

دسته بندی: 
بهترین مرکز کار درمانی