ناخن جويدن كودكان

- یکی از عادات رفتاری شایع در کودکان و بزرگسالان ناخن جویدن است.

 

- رفتارهای عادتی از سنین پایین شروع می شوند و انواع مختلفی دارند مانند: ناخن جویدن، مکیدن شست، بازی کردن با مو، جویدن آستین لباس و...

دسته بندی: 
كاردرماني ذهني