مصرف زياد اسيدفوليک ريسک بروز اوتيسم را بالا مي برد.

مطالعه جديد محققان نشان مي دهد مصرف مقادير بالاي اسيد فوليک توسط مادر باردار ريسک ابتلا کودک به اختلال اوتيسم را افزايش مي دهد.

دسته بندی: 
بهترين مركز كار درمانى