مداخله زودرس در ضايعات مغزي

برای تشخیص ضایعات مغزی به خصوص فلج مغزی می‌توانیم به نحو مطلوبی از حرکات خود به خودی نوزاد تازه متولد شده حتی نوزادان Premature استفاده تشخیصی کنیم، حتی در پایین‌ترین سنی که امکان بقای زندگی برای نوزاد ممکن می‌شود (۲۵ هفتگی) این امکان را دانشمند اتریشی (Prof.pretchel) ایجاد کرد.

دسته بندی: