علايم مشكوك ابتلا به بيماريهاى متابوليك در نوزادان

تظاهرات باليني اوليه اختلالات متابوليك در نوزاد تقريبا هميشه غير اختصاصي است. اين تظاهرات شامل خوب نبودن حال عمومي، خواب آلودگي، مشكلات تغذيه، استفراغ، تنفس غير طبيعي، كاهش تونوس عضلاني  و تشنج مي باشد. نوزادان مبتلا به نقائص شكسته شدن گلوكز، پروتئين و يا چربي (نقص درمتابوليسم

دسته بندی: 
كاردرمانى شمال تهران, كاردرمانى غرب تهران