علائم لکنت زبان در کودکان را بشناسید

یکی از مسائل و مشکلات خاص دوران کودکی، اختلال ها و ناروانی های گفتاری است که از شایع ترین آنها می توان از لکنت زبان نام برد.

دسته بندی: 
لكنت