سلول هاى بنيادى چه هستند؟

* سلول های بنیادی چه هستند و چگونه عمل می كنند ؟ سلول های بنیادی یا STEM CELLS به سلول های چند پتانسیلی مغز استخوان گفته می شود كه توانایی تبدیل به انواع سلول های خونی را دارند.

دسته بندی: 
درمان فلج مغزى