سلول بنیادی انسان موش‌های فلج را شفا داد

 

سلول‌های بنیادی انسان طی درمانی که فعلا فقط روی موش‌ها امکان‌پذیر است می‌تواند موش‌های پاراپلژی(فلج) را دوباره به حرکت درآورد.

دسته بندی: 
دکتر گفتار درمانی