سال‌های آینده بازار بزرگی در حوزه "سلامت مغز" به وجود می‌آید

سال‌های آینده بازار بزرگی در حوزه "سلامت مغز" به وجود می‌آید

ایلنا: نخستین نشست شورای علمی مرکز مغز و شناخت با دعوت از اساتید برجسته حوزه‌های بازتوانی با حضور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

دسته بندی: 
توانبخشی غرب تهرات