راه نرفتن کودکان تا چه سنی اشکال ندارد؟

راه رفتن  یکی از اعمال  حرکتی  و آموختنی است که از نظر رشد و تکامل  به عوامل متعددی ارتباط دارد.  اگرچه  اکثر کودکان در حوالی یکسالگی راه می افتند اما این زمان  بطور طبیعی بین ۸ تا ۱۶ ماه ممکن است متغییر باشد.

دسته بندی: 
كاردرمانى غرب تهران