درمان بیماری سی پی در کودکان، رژیم غذایی مناسب

کودکان فلج مغزی اغلب در کسب وزن مناسب با سن رشدی خود با مشکل روبرو هستند والدین و مراقبین آنها باید با راههایی برای پوشش رژیم غذایی فرزندانشان اشنا باشند.

دسته بندی: 
بهترین مرکز گفتاردرمانی تهران