درمان بیماری‌های اوتیسم و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی خون بند ناف

مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه با هر تولد می‌توان یک بیمار مبتلا به سرطان را درمان کرد، اظهار کرد: طرح درمان اوتیسم و فلج‌های مغزی به وسیله سلول‌های بنیادی خون بند ناف آغاز شده است.

دسته بندی: 
کار درمانی فلج مغزی